เดช

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2563

เดช 

พระอาทิตย์ ย่อมส่องเเสงในกลางวัน

พระจันทร์ ย่อมส่องเเสงในกลางคืน

กษัตริย์ ทรงเครื่องรบเเล้ว ย่อมรุ่งเรือง

พราหมณ์ผู้มีความเพ่ง ย่อมรุ่งเรือง

ส่วนพระพุทธเจ้า ย่อมรุ่งเรืองด้วยเดช

ตลอดกลางวันเเละกลางคืน

(เดชคือ  เดชเเห่งศีล , เดชเเห่งคุณ  ,  เดชเเห่งปัญญา   ,  เดชเเห่งบุญ  เเละ  เดชเเห่งธรรม  )

 

เรื่องพระอานนทเถระ ธรรมบท มก. เล่ม ๔๓  หน้า ๔๓๓

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0034692009290059 Mins