ใครหนอ

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2563

ใครหนอ

(เทวดาทูลถาม)

อะไรหนอเป็นใหญ่ในโลก

อะไรหนอเป็นสูงสุดเเห่งภัณฑะทั้งหลาย

อะไรหนอเป็นดังสนิมศัสตราในโลก

อะไรหนอเป็นเสนียดในโลก

ใครหนอนำของไปอยู่ย่อมถูกห้าม

เเต่ใครนำไปกลับเป็นที่รัก

ใครหนอมาหาบ่อยๆ บัณฑิตย่อมยินดีต้อนรับ

 

(พระผู้พระภาคเจ้าตรัสตอบ)

อำนาจเป็นใหญ่ในโลก

หญิงเป็นสูงสุดเเห่งภัณฑะทั้งหลาย

ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก

พวกโจรเป็นเสนียดในโลก

โจรนำของไปอยู่ย่อมถูกห้าม

เเต่สมณะนำไปกลับเป็นที่รัก

สมณะมาหาบ่อยๆ บัณฑิตย่อมยินดีต้อนรับ

อิสสรสูตร มก. เล่ม ๒๔ หน้า ๓๑๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011800487836202 Mins