จนทรัพย์ไม่จนใจ

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2563

จนทรัพย์ไม่จนใจ

ชายยากจนเข็ญใจ ชื่อมหาทุคตะ ออกไปรับจ้างเศรษฐี  เพื่อหาเงินมาเลี้ยงพระที่ตนนิมนต์ไว้


(เศรษฐี) : เพื่อนมหาทุคตะ ทำงานรับจ้างหรือ ?


(ทุค.) : ขอรับ กระผม


(เศรษฐี) : จักทำอะไร ?


(ทุค.) : แล้วแต่ท่านจักให้ทำ


(เศรษฐี) : ถ้าอย่างนั้น พรุ่งนี้เราจักเลี้ยงภิกษุ ๒ - ๓ ร้อย
               จงมาผ่าฟืนเถิด


แล้วก็ให้หยิบมีดและขวานมาให้
 

มหาทุคตะถกเขมรอย่างแข็งแรง ถึงความอุตสาหะ  วางมีด คว้าขวาน ทิ้งขวาน ฉวยมีด ผ่าฟืนไป


(เศรษฐี) : เพื่อน วันนี้เธอขยันทำงานเหลือเกิน มีเหตุอะไรหรือ ?


(ทุค.) : นาย ผมจักเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่ง


อรรถ. เรื่องบัณฑิตสามเณร ธรรมบท มก. เล่ม ๔๑ หน้า ๓๒๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010835369427999 Mins