หายาก

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2563

หายาก

...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...

ความมีปรากฎเเห่งบุคคล 3 หาได้ยาก คือ

1.พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

2.บุคคลผู้เเสดงธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศเเล้ว

3.บุคคลผู้กตัญญูกตเวที

ทุลลภสูตร มก. เล่ม ๓๔  หน้า ๕๒๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0085575342178345 Mins