คำราม

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2564

3-4-64-2-b.jpg

คำราม

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

นี้เเล บุคคลเปรียบด้วยวลาหก (เมฆฝน) ๔ จำพวก

มีปรากฎอยู่ในโลก

วลาหกคำราม เเต่ไม่ตก (เป็นคนชอบพูด เเต่ไม่ทำ)

วลาหกตก เเต่ไม่คำราม (เป็นคนชอบทำ ไม่ชอบพูด)

วลาหกไม่คำราม ไม่ตก (เป็นคนไม่พูด เเละไม่ทำเสียเลย)

วลาหกทั้งคำราม ทั้งตก (เป็นคนชอบพูดด้วย ชอบทำด้วย)

ปฐมวลาหกสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๒๘๐

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019232483704885 Mins