คบกันโดยธาตุ

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2563

คบกันโดยธาตุ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

สัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากัน

ย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียว

คือสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวย่อมคบค้ากัน

ย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลว

สัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีย่อมคบค้ากัน

ย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดี

เเม้ในอดีตกาล สัตว์ทั้งหลายก็ได้คบค้ากันเเล้ว...

เเม้ในอนาคตกาล...

เเม้ในปัจจุบันกาล...

ย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดี

จังกมสูตร มก. เล่ม ๒๖ หน้า ๔๔๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010573665301005 Mins