จับลิง

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2563

จับลิง

ภาษิตของพระวัลลิยเถระ

วานร(จิต)  เข้าไปอยู่ในกระท่อม(ร่างกาย)

มีประตู ๕ ประตู (หมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย)

พยายามเวียนเข้าออกทางประตูนัั้นเนืองๆ

จงหยุดนิ่งนะเจ้าลิง

อย่าวิ่งไปดังกาลก่อนเลย

เราจับเจ้าไว้ได้ด้วยปัญญาเเล้ว

เจ้าจักไปไกลไม่ได้ละ

วัลลิยเถรคาถา มก.เล่ม๕๑  หน้า๑๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010865847269694 Mins