ให้บัลลังก์

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2564

31-5-64-1-b.jpg

ให้บัลลังก์

ภาษิตของพระเสลเถระ

ข้าพระองค์ได้ทำบัลลังก์อันสวยงามเเล้ว จัดตั้งไว้ในศาลา

ด้วยกุศลกรรมที่ทำเเล้วนั้น

ข้าพระองค์ย่อมได้เหตุ ๕ ประการ คือ

ย่อมเกิดในสกุลสูง มีโภคสมบัติมาก ๑

เป็นผู้มีสมบัติทั้งปวง ๑ 

ไม่มีความตระหนี่ ๑

เมื่อข้าพระองค์ปรารถนาจะไป บัลลังก์ย่อมตั้งรออยู่ ๑

ย่อมไปสู่ที่ปรารถนา พร้อมด้วยบัลลังก์อันประเสริฐ ๑

เพราะการถวายบัลลังก์นั้น ข้าพระองค์กำจัดความมืด

(อวิชชา) ได้ทั้งหมด

เสลเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๙๑๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018372849623362 Mins