พยาบาท

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2563

16-9-63-2%20b.jpg

พยาบาท

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย..

เราไม่เห็นธรรมอื่นสักอย่างหนึ่ง

ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเเห่งพยาบาท  ที่ยังไม่เกิดก็ดี

เป็นเหตุเป็นไปเพื่อความยิ่งใหญ่ขึ้น

เเห่งพยาบาทที่เกิดเเล้วก็ดี

เหมือนดังปฎิฆนิมิต

(นิมิตกระทบใจ คืออารมณ์ชวนขัดเคือง) นี้เลย

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย..

เมื่อบุคคลทำในใจโดยไม่เเยบคาย ซึ่งปฎิฆนิมิต

พยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้น  ย่อมเกิดขึ้นด้วย

พยาบาทที่เกิดขึ้นเเล้ว

ย่อมเป็นไปเพื่อความยิ่งใหญ่ขึ้นด้วย

(ส่วนเหตุไม่ให้เกิด คือ เมตตาเจโตวิมุตติ เเละโยนิโสมนสิการ)

ว่าด้วยเหตุเกิดนิวรณ์ ๕ มก. เล่ม ๓๒ หน้า ๔๖

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010060381889343 Mins