ดีคบดี

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2563

15-9-63-3-b.jpg

ดีคบดี

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย..

น้ำนมสดกับน้ำนมสด ย่อมเข้ากันได้ ร่วมกันได้

น้ำมันกับน้ำมัน ย่อมเข้ากันได้ ร่วมกันได้

เนยใสกับเนยใส ย่อมเข้ากันได้ ร่วมกันได้

น้ำผึ้งกับน้ำผึ้ง ย่อมเข้ากันได้ ร่วมกันได้

น้ำอ้อยกับน้ำอ้อย ย่อมเข้ากันได้ ร่วมกันได้

 

สัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเเล..

ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียว

คือสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดี ย่อมคบค้ากัน

ย่อมสมาคมกัน กับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดี

เเม้ในอดีตกาล..เเม้ในอนาคตกาล..เเม้ในปัจจุบันกาล

สัตว์ทั้งหลายก็ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียว

สตาปารัทธสูตร มก. เล่ม ๒๖  หน้า ๔๔๙

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001101032892863 Mins