บาปสนอง

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2563

24-9-63-1-b-1.jpg

บาปสนอง

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพิลังคิกภารทวาชพราหมณ์

ผู้ใดประทุษรัายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้าย

ซึ่งเป็นบุรุษผู้หมดจด

ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยั่วยวน

บาปย่อมกลับสนองผู้นั้น

ผู้เป็นพาลนั่นเอง

เปรียบเหมือนธุลีอันละเอียด

ที่บุคคลชัดไปทวนลม ฉะนั้น

พิลังคิกสูตร มก. เล่ม ๒๕ หน้า ๒๐๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025465134779612 Mins