คนเดียว

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2564

23-4-64-1-b.jpg

คนเดียว

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บุคคลคนเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลก

ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูล

เพื่อความสุขเเก่ชนเป็นอันมาก

เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเเก่เทพยดา เเละมนุษย์ทั้งหลาย

บุคคลคนเดียวคือใคร คือบุคคลผู้เป็น "สัมมาทิฎฐิ"

มีความเห็นไม่วิปริต

เขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากอสัทธรรมเเล้ว

ให้ตั้งอยู่ในสัทธรรม

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นเเม้ข้อหนึ่ง

ซึ่งจะมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฎฐินี้เลย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

โทษทั้งหลาย มีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องบุคคลคนเดียว ยังความพินาศเเก่โลก มก. เล่ม ๓๓ หน้า ๑๙๑

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.072265064716339 Mins