ใครชม...อย่ายินดี

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2564

22-4-64-2-br.jpg

ใครชม...อย่ายินดี

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเรา

ชมพระธรรม หรือชมพระสงฆ์ก็ตาม เธอทั้งหลายไม่ควร

ทำความเพลิดเพลิน ดีใจ เบิกบานใจ ในคำชมนั้น

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเรา

ชมพระธรรม หรือชมพระสงฆ์ก็ตาม ถ้าเธอทั้งหลายจัก

เพลิดเพลิน ดีใจ เบิกบานใจในคำชมนั้น ด้วยเหตุนั้น

อันตรายพึงมีเเก่เธอทั้งหลายนี่เเหละ

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเรา

ชมพระธรรม หรือชมพระสงฆ์ก็ตาม ในคำที่เขากล่าวชมนั้น

คำที่จริง เธอทั้งหลายควรปฎิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริง

ว่านั่นจริงเเม้เพราะเหตุนี้ เเม้ข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลาย

เเละในเราทั้งหลายก็มีข้อนั้น

พรหมชาลสูตร มก. เล่ม ๑๑ หน้า ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0022274335225423 Mins