ถวายรองเท้า

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2564

24-2-64-2-b.jpg

ถวายรองเท้า

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายรองเท้า

ในพระชินเจ้า และในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว

ย่อมได้อานิสงส์ ๓ ประการ

อันสมควรแก่กรรมของเราคือ

ยานช้าง ยานม้า วอ ย่อมไหลมาเทมา ๑

รถหกหมื่นคัน แวดล้อมเราทุกข์เมื่อ ๑

เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพ รองเท้าแก้วมณี รองเท้าทองแดง

รองเท้าทองคำ รองเท้าเงิน ย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ยกเท้าขึ้น ๑

บุญกรรมทั้งหลาย

ย่อมช่วยชำระอาจารคุณให้สะอาดแน่นอน

เราย่อมได้คุณเหล่านี้ เพราะกรรมนั้นให้ผล

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020132267475128 Mins