ผู้พ้นโลก

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2564

8-3-64-1-b.jpg

ผู้พ้นโลก

นางพราหมณีของมาคันทิยพราหมณ์  เห็นรอย

พระพุทธบาทอันเรียบเสมอกัน  ที่่พระศาสดาประทับทิ้งไว้

ที่เเผ่นดิน  จึงกล่าวกับพราหมณ์ว่า

เเท้จริง  รอยเท้าของผู้ที่ถูกราคะย้อมเเล้ว

พึงเป็นรอยเท้ากระหย่ง

รอยเท้าของผู้ที่ถูกโทสะประทุษร้ายเเล้ว

พึงเป็นรอยเท้าจิกปลาย

รอยเท้าของผู้ที่ถูกโมหะให้ลุ่มหลงเเล้ว

พึงเป็นรอยเท้าที่กดลงส้นเท้า

ส่วน (รอยเท้า) นี้ เป็นรอยเท้าของผู้ที่มีหลังคาเปิดเเล้วเเล

อรรถ. ประวัตินางขุชชุตตรา - นางสามาวดี มก. เล่ม ๓๓ หน้า ๑๑๙

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022677866617839 Mins