ต้องการที่สุด

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2563

30-9-63-1-b.jpg

ต้องการที่สุด

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับชาณุสโสณิพราหมณ์

ธรรมดากษัตริย์ทั้งหลาย  ย่อมประสงค์โภคทรัพย์

นิยมปัญญา  มั่นใจในกำลังทหาร  ต้องการในการได้เเผ่นดิน

มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุด

 

บรรดาพราหมณ์ทั้งหลาย  ย่อมประสงค์โภคทรัพย์

นิยมปัญญา  มั่นใจในมนต์  ต้องการการบูชายัญ

มีพรหมโลกเป็นที่สุด

 

ธรรมดาคฤหบดีทั้งหลาย  ย่อมประสงค์โภคทรัพย์

นิยมปัญญา  มั่นใจในศิลปะ  ต้องการการงาน  มีการงาน

ที่สำเร็จเเล้วเป็นที่สุด

 

ธรรมดาสตรีทั้งหลาย  ย่อมประสงค์บุรุษ  นิยมเครื่องเเต่งตัว

มั่นใจในบุตร  ต้องการไม่ให้มีสตรีอื่นร่วมสามี  มีความ

เป็นใหญ่ในบ้านเป็นที่สุด

 

ธรรมดาโจรทั้งหลาย  ย่อมประสงค์ลักทรัพย์ของผู้อื่น

นิยมที่ลับเร้น  มั่นใจในศาสตรา  ต้องการที่มืด  มีการที่ผู้อื่น

ไม่เห็นเขาเป็นที่สุด

 

ธรรมดาสมณะทั้งหลาย  ย่อมประสงค์ขันติ  โสรัจจะ

นิยมปัญญา  มั่นใจในศีล  ต้องการความไม่มีห่วงใย

มีพระนิพพานเป็นที่สุด

 

ขัตติยาธิปปายสูตร มก. เล่ม ๓๖ หน้า ๖๘๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011253050963084 Mins