ดูตัวเอง

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2563

ดูตัวเอง

บุคคลไม่ควรทำคำหยาบของคนเหล่าอื่นไว้ในใจ

ไม่ควรเเลดูกิจที่ทำเเล้ว

เเละยังมิได้ทำ

ของคนเหล่าอื่น

 

พึงพิจารณากิจที่ทำเเล้ว

เเละยังมิได้ทำ

ของตนเท่านั้น

เรื่องปาฎิกาชีวก ธรรมบท มก. เล่ม ๔๑ หน้า ๖๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013470300038656 Mins