อานิสงส์การกราบไหว้

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2563

อานิสงส์การกราบไหว้

ธรรม ๔ ประการ คือ

อายุ

วรรณะ

สุขะ

พละ

ย่อมเจริญเเก่บุคคลผู้มีการกราบไหว้เป็นปกติ

ผู้มีความอ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญเป็นนิตย์

เรื่องอายุวัฒนกุมาร ธรรมบท มก. เล่ม ๔๑ หน้า ๔๖๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010499199231466 Mins