ความรัก

วันที่ 29 ธค. พ.ศ.2563

29-12-63-3-b.jpg

ความรัก

(ภิกษุ) : ข้าเเต่พระผู้มีพระภาคเจ้า

เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้

พอเห็นหน้ากันเข้าก็เฉยๆ หัวใจก็เฉย

บางคนพอเห็นกันเข้า จิตก็เลื่อมใส

 

(พระศาสดา) : ความรักนั้น

ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ

ด้วยการอยู่ร่วมกันในกาลก่อน ๑

ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน ๑

เหมือนดอกอุบล เเละชลชาติ

เมื่อเกิดในน้ำ

ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ

คือ น้ำ เเละเปือกตม ฉะนั้น

 

สาเกตชาดก มก. เล่ม ๕๗ หน้า ๔๕๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01252334912618 Mins