บันลือสีหนาท

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2564

10-12-64-2-b.jpg

บันลือสีหนาท

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับอุปกาชีวะ

เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวง

รู้ธรรมทั้งปวง

อันตัณหาเเละทิฎฐิไม่ฉาบทาเเล้วในธรรมทั้งปวง

ละธรรมเป็นไปในภูมิสามได้หมด

พ้นเเล้วเพราะความสิ้นไปเเห่งตัณหา

เราตรัสรู้ยิ่งเองเเล้ว จะพึงอ้างใครเล่า

อาจารย์ของเราไม่มี

คนเช่นเราก็ไม่มี

บุคคลเสมอเหมือนเราก็ไม่มี ในโลกกับทั้งเทวโลก

เพราะเราเป็นพระอรหันต์ในโลก

เราเป็นศาสดา หาศาสดาอื่นยิ่งกว่ามิได้

เราผู้เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ

เราเป็นผู้เย็นใจ ดับกิเลสได้เเล้ว

เราจะไปเมืองในเเคว้นกาสี

เพื่อประกาศธรรมจักรให้เป็นไป

เราจะตีกลองอมตะในโลกอันมืด

เพื่อให้สัตว์ได้ธรรมจักษุ

ปาสราสิสูตร เล่ม ๑๘ หน้า ๔๒๔

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0037660678227743 Mins