กรรมฐานยิ่งชีวิต

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2564

9-12-64-1-b.jpg

กรรมฐานยิ่งชีวิต

เล่ากันว่า

เมื่อพระ ๑๒ รูป เคาะระฆัง เเล้วบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่า

พระรูปหนึ่ง พอเมื่อพระอาทิตย์อัสดงคตเท่านั้น

ก็เคาะระฆังลงสู่ที่จงกรม

ท่านจงกรมไปพลาง เร่งความเพียรไปพลาง

พลาดไปเหยียบหนามที่หญ้ากลบไว้

หนามทะลุออกหลังเท้่า

เวทนาเป็นไปเหมือนเวลาถูกกระเบื้องคมบาดฉะนั้น

พระเถระคิดว่า เราจะถอนหนามนี้ออก

หรือจะปล่อยหนามให้เเทงคาอยู่อย่างเดิม

ท่านได้มีความคิดดังนี้ว่า

ชื่อว่าการไปในทุคติ มีนรกเป็นต้น

เพราะถูกหนามนี้เเทง ไม่มีดอก

เราจะปล่อยให้หนามเเทงอยู่อย่างเดิม

ท่านทำทุกขเวทนานั้นให้เป็นอัพโพหาริก

(เเม้มีความทุกข์ก็เหมือนไม่มี)

เเล้วเดินจงกรมตลอดทั้งคืน

อรรถ.ขัชชนิยสูตร มก. เล่ม ๒๗ หน้า ๒๐๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012055917580922 Mins