ยอดเเห่งกาม

วันที่ 08 ธค. พ.ศ.2564

8-12-64-1-b.jpg

ยอดเเห่งกาม

(พระเจ้าปเสนทิโกศล) : ข้าเเต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นยอดเเห่งกามทั้งหลาย

ดูก่อนมหาบพิตร  "ที่สุดเเห่งความพอใจ" นั่นเเหละ  อาตมาภาพกล่าวว่าเป็นยอดในเบญจกามคุณ

ดูก่อนมหาบพิตร รูปเหล่าใดเป็นที่่พอใจของคนบางคน

รูปเหล่านั้นอาจไม่เป็นที่พอใจของคนบางคน

เมื่อเขาดีใจ มีความดำริบริบูรณ์ด้วยรูปเหล่าใด

รูปอื่่นนอกจากรูปเหล่านั้น

จะยิ่งกว่า หรือประณีตกว่า เขาก็ไม่ปรารถนา

รูป (ที่พอใจ) เหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งสำหรับเขา

รูปเหล่านั้นเป็นยอดเยี่ยมสำหรับเขา

ดูก่อนมหาบพิตร เสียงเหล่าใด

กลิ่นเหล่าใด

รสเหล่าใด

โผฏฐัพพะ (สิ่งที่ถูกต้องกาย) เหล่าใด ฯลฯ

โผฏฐัพพะเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งสำหรับเขา

โผฏฐัพพะเหล่านั้นเป็นยอดเยี่ยมสำหรับเขา

ปัญจราชสูตร มก. เล่ม ๒๔ หน้า ๔๖๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013821840286255 Mins