เงื่อนไข

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2564

12-5-64-1-b.jpg

เงื่อนไข


พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบมารใจบาป ที่มาทูลให้
พระองค์เสด็จปรินิพพาน


ดูก่อนมารผู้มีบาป ภิกษุผู้เป็นสาวกของเรา จักเป็นผู้ฉลาด 
ได้รับเเนะนำ เเกล้วกล้า พหูสูต ทรงธรรม ปฎิบัติธรรม
สมควรเเก่ธรรม เป็นผู้ปฎิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม

 

เรียนกับอาจารย์ของตนเเล้ว จักบอก แสดง บัญญัติ เเต่งตั้ง
เปิดเผย จำเเนก กระทำให้ตื้น

 

ได้เเสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ ข่มขี่ปรัปปวาท (คำโต้เเย้งของ
ลัทธิอื่น) ที่เกิดขึ้น ให้เรียบร้อยโดยสหธรรม ยังไม่ได้
เพียงใด เราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้น

 

ภิกษุณีผู้เป็นสาวิการของเรา...อุบาสกผู้เป็นสาวกของเรา...อุบาสิกา
ผู้เป็นสาวิกาของเรา...จักยังไม่ฉลาด...เพียงใด เราจักยัง
ไม่ปรินิพพานเพียงนั้น

 

มารผู้มีบาป พรหมจรรย์นี้ของเราจักยังไม่บริบูรณ์
กว้างขวาง เเพร่หลาย รู้กันโดยมาก เป็นปึกเเผ่น

ตราบเท่าที่พวกเทวดาเเละมนุษย์ประกาศได้ดีเเล้วเพียงใด
เราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้น

 

มหาปรินิพพานสูตร มก. เล่ม ๑๓ หน้า ๒๘๕

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01025208234787 Mins