นามพระอินทร์

วันที่ 07 มิย. พ.ศ.2564

7-6-64-1-b.jpg

นามพระอินทร์

๑. ท้าวมฆวา (เพราะในครั้งเป็นมนุษย์ มีชื่อว่ามฆะ)

๒. ท้าวปุรินททะ  (เพราะในครั้งเป็นมนุษย์ ได้ให้ทานก่อนผู้อื่น)

๓. ท้าวสักกะ  (เพราะในครั้งเป็นมนุษย์ ได้ให้ทานโดยเคารพ)

๔. ท้าววาสวะ (เพราะในครั้งเป็นมนุษย์ ได้ให้ที่พักอาศัย)

๕.  สหัสสักขะ (เพราะทรงดำริข้อความตั้งพันได้โดยครู่เดียว)

๖. ท้าวสุชัมบดี (เพราะมีนางอสุรกัญญาชื่อสุชาดาเป็นพระปชาบดี)

๗. เทวานมินทะ (เพราะเสวยราชสมบัติ เป็นจอมเทพเเห่งชั้นดาวดึงส์)

อรรถ. เรื่องท้าวสักกะ ธรรมบท มก. เล่ม ๔๐ หน้า ๓๕๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0086368481318156 Mins