แข่งดี

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2564

26-5-64-4-b.jpg

แข่งดี

พระผู้มีพระภาคเจ้าประทานโอวาทเเก่พระกุณฑธานเถระ

ผู้ด่าว่าภิกษุด้วยคำหยาบเพราะโกรธ

เธออย่าได้กล่าวคำหยาบกับใครๆ

ผู้ที่เธอกล่าวคำหยาบเเล้ว พึงกล่าวตอบเธอ

เพราะว่าถ้อยคำเเข่งดีก่อให้เกิดทุกข์

อาชญาตอบพึงถูกต้องเธอ

ถ้าเธอไม่ยังตนให้หวั่นไหว

ดุจกังสดาลถูกขจัดเเล้ว

เธอจักเป็นผู้ถึงพระนิพพาน

ความเเข่งดีย่อมไม่มีเเก่เธอ

อรรถ. กุณฑธานเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๑๒๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0028590838114421 Mins