ยาคู

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2564

26-5-64-3-b.jpg

ยาคู

ภาษิตของพระยาคุทายกเถระ

เราได้ถวายข้าวยาคูเเก่สงฆ์ในบุญเขตอันยอดเยี่ยม

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ

เพราะเราเป็นผู้ถวายข้าวยาคูดีหนอ คือ

ความเป็นผู้ไม่มีพยาธิ ๑

ความเป็นผู้มีรูปสวย ๑

ความเป็นผู้ได้ตรัสรู้ธรรมได้เร็วพลัน ๑

ความเป็นผู้ได้ข้าวเเละน้ำ ๑

เเละได้อายุ ๑

ยาคุทายกเถราปทาน มก. เล่ม ๗๒ หน้า ๒๔

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099714994430542 Mins