รสเลิศ

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2564

13-5-64-3-b.jpg

..รสเลิศ..

ภาษิตของพระปริปุณณกเถระ

สุธาโภชน์มีรสตั้งร้อย ที่เราบริโภคในวันนี้

ก็ไม่เหมือนอมตธรรมที่เราได้บริโภค

พระธรรมอันพระพุธเจ้าผู้โคตมโคตร

ทรงเห็นธรรมหาประมาณมิได้

ทรงเเสดงไว้เเล้ว

ปริปุณณกเถรคาถา มก. เล่ม ๕๐ หน้า ๔๒๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022270584106445 Mins