ลมพัดเมฆ

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2564

19-4-64-1-b.jpg

ลมพัดเมฆ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ลมเเรงย่อมยังมหาเมฆอันเกิดขึ้นเเล้ว

ให้หายหมดไปได้ในระหว่างนั้นเอง เเม้ฉันใด

ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘

กระทำให้มากซึ่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘

ย่อมยังอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นเเล้ว

ให้หายสงบไปในระหว่างได้โดยพลัน ฉันนั้นเหมือนกัน

ทุติยเมฆสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๑๕๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001123034954071 Mins