ไม่ดี

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2564

18-4-64-2-b.jpg

ไม่ดี

โสมนัสสกุมารโพธิสัตว์ เเสดงธรรมเเก่พระบิดา

กรรมที่บุคคลไม่ใคร่ครวญเเล้วทำลงไป

ไม่กำหนดความคิด

เหมือนความวิบัติของยา

ย่อมเป็นผลชั่ว

อนึ่ง กรรมที่บุคคลใคร่ครวญก่อนเเล้วทำ

กำหนดความคิดโดยชอบ

เหมือนสมบัติของยา

ย่อมเป็นผลเจริญ

คฤหัสถ์เกียจคร้านบริโภคกาม ไม่ดีเลย

บรรพชิตไม่สำรวม ก็ไม่ดี

พระราชาไม่ใคร่ครวญเเล้วทำลงไป ก็ไม่ดี

ผู้ที่เป็นบัณฑิตมักโกรธ ก็ไม่ดี

อรรถ. โสมนัสสจริยาที่๒ มก. เล่ม ๗๔ หน้า ๓๙๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0088088472684224 Mins