ฆ่า

วันที่ 15 เมย. พ.ศ.2564

15-4-64-1-b.jpg

ฆ่า
(เทวดาทูลถาม)
ฆ่าอะไรหนอจึงอยู่เป็นสุข
ฆ่าอะไรหนอจึงไม่เศร้าโศก
ข้าเเต่พระโคดม
พระองค์ชอบฆ่าอะไร ซึ่งเป็นธรรมอันเดียว

(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบ)
ฆ่าความโกรธเสียได้ จึงอยู่เป็นสุข
ฆ่าความโกรธเสีย จึงไม่เศร้าโศก
เเน่ะเทวดา พระอริยเจ้าทั้งหลาย
สรรเสริญการฆ่าความโกรธ
ซึ่งมีรากเป็นพิษ มียอดหวาน
เพราะฆ่าความโกรธนั้นเสียเเล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก
ฆัตวาสูตร มก. เล่ม ๒๔ หน้า ๒๙๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021728384494781 Mins