ฝนดับฝุ่น

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2564

16-4-64-1-b.jpg

ฝนดับฝุ่น

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ฝุ่นละอองอันตั้งขึ้นในเดือนท้ายเเห่งฤดูร้อย

เมฆก้อนใหญ่ที่เกิดในสมัยมิใช่กาล

ย่อมยังฝุ่นละอองนั้นให้หายราบไปได้โดยพลัน

เเม้ฉันใด

ภิกษุเจริญอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘

กระทำให้มากซึ่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘

ย่อมยังอกุศลธรรมอันลามกที่่เกิดขึ้นเเล้ว

ให้หายสงบไปได้โดยพลัน ฉันนั้นเหมือนกัน

ปฐมเมฆสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๑๕๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011220971743266 Mins