ถวายประคดเอว

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2564

25-6-64-1-b.jpg

ถวายประคดเอว

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายประคดเอว

ในพระชินเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๖ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราย่อมไม่หวั่นไหวในสมาธิ ๑

เป็นผู้มีความชำนาญในสมาธิ ๑

มีบริษัทไม่เเตกกัน ๑

มีถ้อยคำอันมหาชนเชื่อถือทุกเมื่อ ๑

มีสติตั้งมั่น ๑

ความสะดุ้งกลัวไม่มีเเก่เรา ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.02027276357015 Mins