ตายดีกว่า

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2564

24-6-64-1-b.jpg

ตายดีกว่า

ภาษิตของพระสีหาเถรี

เมื่อก่อน ข้าพเจ้าถูกกามราคะเบียดเบียน

มีจิตฟุ้งซ่าน ทำจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้

เพราะไม่มนสิการ (พิจารณา) โดยอุบายที่เเยบคาย

ข้าพเจ้าถูกกิเลสกลุ้มรุม

เป็นไปตามความเข้าใจในกามคุณ ว่าเป็นสุข

ตกอยู่ในอำนาจของจิต อันประกอบด้วยราคะ

จึงไม่ได้ความสงบจิต

ข้าพเจ้าเป็นผู้ผอมเหลือง ปราศจากผิวพรรณอยู่ ๗ ปี

มีเเต่ทุกข์ ไม่ได้ความสุขทั้งกลางวันกลางคืน

เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงถือเอาเชือกเข้าไปสู่ราวป่า

ด้วยคิดว่าจะผูกคอตายเสียในที่นี้

ดีกว่าที่จะกลับไปสู่ความเป็นคฤหัสถ์อีก

ข้าพเจ้าทำบ่วงให้มั่น ผูกที่กิ่งไม้ เเล้วสวมบ่วงที่คอ

ทันใดนั้น จิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นจากกิเลส

สีหาเถรีคาถา มก. เล่ม ๕๔ หน้า ๑๓๒

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0070396343866984 Mins