ไม่หยาบคาย

วันที่ 29 ตค. พ.ศ.2564

31-10-64-1-b.jpg

ไม่หยาบคาย

ดูก่อนพราหมณ์เเละคฤหบดีทั้งหลาย...

อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า

ผู้ใดพึงพูดกับเราด้วยคำหยาบ

ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

อนึ่ง เราพึงพูดกับคนอื่นด้วยคำหยาบ

ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจเเม้ของผู้อื่น

ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

ธรรมข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจเเม้ของผู้อื่น

ธรรมข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา

เราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธรรมข้อนั้นอย่างไรได้

อริยสาวกนั้น พิจารณาเห็นดังนี้เเล้ว

ตนเองย่อมงดเว้นจากผรุสวาจาด้วย

ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากผรุสวาจาด้วย

กล่าวสรรเสริญคุณเเห่งการงดเว้นจากผรุสวาจาด้วย

วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น

ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้

เวฬุทวารสูตร มก. เล่ม ๓๑ หน้า ๒๙๕

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0069722493489583 Mins