ถวายสายโยก

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2564

26-6-64-1-br.jpg

..ถวายสายโยก..

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายสายโยก (ของถลกบาตร)

ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราย่อมไม่หวั่นไหวในสมาธิ ๑

มีความชำนาญในสมาธิ ๑

มีบริษัทไม่เเตกกัน ๑

มีถ้อยคำอันมหาชนเชื่อถือทุกเมื่อ ๑

โภคสมบัติย่อมเกิดเเก่เรา เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในภพ ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012498180071513 Mins