สีลสัมปทา

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2564

23-10-64-3-b.jpg

สีลสัมปทา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น

สิ่งที่ขึ้นก่อน

สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน

คือ เเสงเงินเเสงทอง

สิ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อน

เพื่อความบังเกิดเเห่งอริยมรรค

อันประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ

คือ ความถึงพร้อมเเห่งศีล ฉันนั้นเหมือนกัน

ปฐมสีลสัมปทาสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๗๕

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.003173565864563 Mins