เสนามาร

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2564

23-10-64-2-b.jpg

เสนามาร

เจ้าชายสิทธัตถะตรัสกับมาร ที่พยายามจะพูดให้พระองค์

คลายความเพียรในขณะทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาก่อนตรัสรู้

กามทั้งหลาย เรากล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๑ ของท่าน

ความไม่ยินดี เรากล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๒ ของท่าน

ความหิวเเละความกระหาย เรากล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๓ ของท่าน

ตัณหา เรากล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๔ ของท่าน

ถีนมิทธะ เรากล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๕ ของท่าน

ความขลาดกลัว เรากล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๖ ของท่าน

ความสงสัย เรากล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๗ ของท่าน

ความลบหลู่ ความหัวดื้อ เรากล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๘ ของท่าน

ลาภ สรรเสริญ สักการะ เรากล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๙ ของท่าน

เเละ ยศที่ได้มาผิด ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลยกตนเเละดูหมิ่นผู้อื่น เรากล่าวว่าเป็นเสนาที่ ๑๐ ของท่าน

ดูก่อนมาร เสนาของท่านนี้ มีปกติกำจัดคนผู้มีธรรมดำ

คนผู้ไม่กล้า ย่อมไม่ชนะเสนาของท่านนั้น

ส่วนคนผู้กล้า ย่อมชนะได้

ครั้นชนะเเล้ว ย่อมได้ความสุข

ปธานสูตร มก. เล่ม ๔๗ หน้า ๓๙๔

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012862841288249 Mins