จุติ

วันที่ 29 ธค. พ.ศ.2563

29-12-63-4-br.jpg

จุติ

เทพบุตรทั้งหลายย่อมเคลื่อนจากเทวโลก ด้วยเหตุ ๔ อย่าง คือ

๑. ด้วยความสิ้นอายุ  (เทพบุตรองค์ใดทำบุญกรรมไว้มาก เทพบุตรองค์นั้นเกิดในเทวโลก ดำรงอยู่ตราบเท่าอายุเเล้ว ก็เกิดในเทวโลกชั้นสูงๆ ขึ้นไป)

๒. ด้วยความสิ้นบุญ (เทพบุตรองค์ใดทำบุญไว้น้อย บุญของเทพบุตรนั้นย่อมสิ้นไปเสียในระหว่าง เหมือนธัญชาติที่บุคคลใส่ไว้ในฉางหลวงเพียง ๔-๕ ทะนาน ฉะนั้นเทพบุตรนั้นย่อมทำกาละเสียในระหว่างทีเดียว)

๓. ด้วยความสิ้นอาหาร (เทพบุตรบางองค์มักบริโภคกามคุณ ไม่บริโภคอาหาร เพราะการหลวงลืมสติ มีกายอันเหนื่อยอ่อน ทำกาละ)

๔. ด้วยความโกรธ (เทพบุตรบางองค์ไม่อดทนสมบัติของผู้อื่น โกรธเคืองเเล้ว จึงทำกาละ)

อรรถ. เรื่องพระนางสามาวดี ธรรมบท มก. เล่ม ๔๐ หน้า ๒๓๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013336658477783 Mins