ถามให้คิด

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2564

16-7-64-2-b.jpg

ถามให้คิด

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสให้สตินางอุพพิริ ผู้ร้องไห้

คร่ำครวญถึงลูกสาวชื่อ "ชีวา" ที่เพิ่งตายจากไป

เเน่ะ ! อุพพริ

เธอคร่ำครวญอยู่ในป่า ว่าลูกชีวาเอ๋ย

เธอจงรู้จักตน

ธิดาของเธอที่มีชื่อว่า "ชีวา"

ทั้งหมดมีประมาณ ๘๔๐๐๐ คน (นับจากอดีตชาติจนบัดนี้)

ถูกเผาอยู่ในป่าช้านี้

บรรดาธิดาเหล่านั้น

เธอโศกเศร้าถึงธิดาคนไหน

อุพพิริเถรีคาถา  มก. เล่ม ๕๔ หน้า ๙๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00075316429138184 Mins