ใช้ให้คุ้ม

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2564

14-7-64-1-b.jpg

ใช้ให้คุ้ม

                พระเจ้าอุเทนไม่พอพระทัย ที่พระอานนท์รับจีวรที่มเหสีของพระองค์ถวายมากเกินความจำเป็น ถึง ๕๐๐ ผืน

(อุ.) : ท่านพระอานท์ มเหสีของข้าพเจ้ามาหาหรือ

(อา.) : พระมเหสีของพระองค์มาหา มหาบพิตร

(อุ.) : ก็พระนางได้ถวายอะไรเเก่ท่านพระอานนท์บ้าง

(อา.) : ได้ถวายผ้าห่ม (จีวร) เเก่อาตมภาพ ๕๐๐ ผืน มหาบพิตร

(อุ.) : ก็ท่านพระอานนท์จักทำอะไร กับจีวรมากมายเพียงนั้น

(อา.) : อาตมาภาพจักเเจกให้เเก่ภิกษุทั้งหลาย ที่มีจีวรเก่าคร่ำคร่าต่อไป มหาบพิตร

(อุ.) : ก็ท่านพระอานนท์จักทำอย่างไร กับจีวรเก่าคร่ำคร่าเหล่านั้นต่อไป

(อา.) : อาตมาภาพจักทำผ้าเหล่านั้นให้เป็นผ้าดาดเพดาน  มหาบพิตร

(อุ.) : ท่านพระอานนท์ ท่านจักทำอย่างไรกับผ้าดาดเพดานเก่าเหล่านั้น

(อา.) : อาตมาภาพจักทำผ้าเหล่านั้นให้เป็นผ้าปูพื้น  มหาบพิตร

(อุ.) : ท่านพระอานนท์ท่านจักทำอย่างไรกับผ้าปูพื้นที่เก่าเหล่านั้น

(อา.) : อาตมาภาพจักทำผ้าเหล่านั้นให้เป็นผ้าเช็ดเท้า  มหาบพิตร

(อุ.) : ท่านพระอานนท์ ท่านจักทำอย่างไรกับผ้าเช็ดเท้าที่เก่าเหล่านั้น

(อา.) : อาตมาภาพจักทำผ้าเหล่านั้นให้เป็นผ้าเช็ดธุลี  มหาบพิตร

(อุ.) : ท่านพระอานนท์ ท่านจักทำอย่างไรกับผ้าเช็ดธุลีที่เก่าเหล่านั้น

(อา.) : อาตมาภาพจัดโขลกผ้าเหล่านั้น ขยำกับโคลนเเล้วฉาบทาฝา  มหาบพิตร

                  พระเจ้าอุเทนทรงพระดำริว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลายนำผ้าไปเเยบคายดี ไม่เก็บผ้าเข้าเรือนคลัง ทรงเลื่่อมใส เเล้วถวายผ้าอีก ๕๐๐ ผืน เเก่ท่านพระอานนท์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012118180592855 Mins