ผู้ละกาม

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2564

13-7-64-2-br.jpg

ผู้ละกาม

มาคันทิยพราหมณ์ปรารถนาจะยกบุตรสาว คือ

นางมาคันทิยาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ตรัสกับ

เขาว่า

เพราะได้เห็นนางตัณหา นางอรดี เเละนางราคา

เรามิได้มีความพอใจเเม้ในเมถุนเลย

เพราะได้เห็นสรีระเเห่งธิดาของท่านนี้

ซึ่งเต็มไปด้วยมูตรเเละกรีส

เราจักมีความพอใจในเมถุนอย่างไรได้

เราไม่ปรารถนาจะเเตะต้องสรีระเเห่งธิดาของท่านนั้น

เเม้ด้วยเท้า

อรรถ. อุเทนสูตร มก.เล่ม ๔๔ หน้า ๗๐๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.039964866638184 Mins