มธุรสวาจา

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2564

3-7-64-1-b.jpg

มธุรสวาจา

ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานะต่างชื่นชมในคุณธรรมของกันเเละกัน

(พระสารีบุตร) : อาวุโส เปรียบเหมือนก้อนหินเล็กๆ ที่บุคคลเอาไปวางเปรียบเทียบกับขุนเขาหิมพานต์ ฉันใด เราเมื่อเปรียบเทียบกับท่านมหาโมคคัลลานะก็ฉันนั้นเหมือนกัน

เเท้จริง ท่านมหาโมคคัลลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพ เมื่อจำนงอยู่พึง (มีชีวิต) ตั้งอยู่ได้ตลอดกัปเเล

(พระมหาโมคคัลลานะ) : อาวุโส ก้อนเกลือเล็กๆ ที่บุคคลหยิบเอาไปวางเปรียบเทียบกับหม้อเกลือใหญ่ ฉันใด เมื่อผมเปรียบเทียบท่านพระสารีบุตร ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

เเท้จริง ท่านพระสารีบุตรเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงชม ทรงสรรเสริญ ทรงยกย่องเเล้ว โดยปริยายมิใช่น้อย มีอาทิว่า ภิกษุผู้ถึงซึ่งฝั่งคือพระนิพพาน เป็นผู้เยี่ยมด้วยปัญญา ด้วยศีล เเละอุปสมะ (ความสงบใจ หรือนิพพาน) คือ พระสารีบุตร

ฆฏสูตร มก. เล่ม ๒๖ หน้า ๗๕๙

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0083549499511719 Mins