ควรคบ

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2564

11-1-64-1-b.jpg

ควรคบ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

มิตรประกอบด้วยองค์ ๓ ควรคบ คือ

ให้สิ่งที่ให้ยาก

ทำสิ่งที่ทำยาก

ทนสิ่งที่ทนยาก

มิตตสูตร มก.เล่ม ๓๔ หน้า ๕๗๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.056691865126292 Mins