นาน

วันที่ 15 ตค. พ.ศ.2563

15-10-63--2-b.jpg

นาน

ราตรีของคนผู้ตื่นอยู่ ..  นาน

โยชน์ของคนล้าเเล้ว .. ไกล

วัฏสงสารของคนพาลทั้งหลาย

ผู้ไม่รู้อยู่ซึ่งสัทธรรม .. ย่อมยาว

เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง ธรรมบท มก. เล่ม ๔๑ หน้า ๑๖๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0082828323046366 Mins