ถ้าถูกถาม

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2563

ถ้าถูกถาม

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ถ้าพวกปริพาชกจะถึงถามอย่างนี้ว่า

อาวุโสทั้งหลาย ธรรม ๓ นี้ คือ ราคะ โทสะ โมหะ นี้เเล

วิเศษเเปลกเเตกต่างกันอย่างไร

ท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้เเล้ว...

พึงเเก้อย่างนี้ว่า

ราคะมีโทษน้อย เเต่คลายช้า 

(เหตุเพราะทำในใจโดยไม่เเยบคาย ในอารมณ์ที่ชวนกำหนัดยินดี)

โทสะมีโทษมาก เเต่คลายเร็ว 

(เหตุเพราะทำในใจโดยไม่เเยบคาย ในอารมณ์ที่ชวนขัดเคือง)

โมหะมีโทษมาก คลายช้าด้วย

(เหตุเพราะทำในใจโดยไม่เเยบคาย)

ติตถิยสูตร มก. เล่ม ๓๔ หน้า ๓๖๘

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019559184710185 Mins