ฝึก

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2564

5-3-64-2-b.jpg

ฝึก

อันคนไขน้ำทั้งหลาย  ย่อมไขน้ำ

ช่างศรทั้งหลาย ย่อมดัดศร

ช่างถากทั้งหลาย ย่อมถากไม้

บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมฝึกตน

เรื่องบัณฑิตสามเณร ธรรมบท มก. เล่ม ๔๑ หน้า ๓๔๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028461782137553 Mins