สารถี

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2564

5-3-64-1-b.jpg

สารถี

ผู้ใด พึงสะกดความโกรธที่พลุ่งขึ้น

เหมือนคนห้ามรถที่กำลังเเล่นไปได้

เราเรียกผู้นั้นว่าสารถี

ส่วนคนนอกนี้เป็นเพียงผู้ถือเชือก

เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ธรรมบท มก. เล่ม ๔๒ หน้า ๔๓๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099519888559977 Mins