ถวายเชิงรองบาตร

วันที่ 09 มิย. พ.ศ.2564

9-6-64-3-b.jpg

ถวายเชิงรองบาตร

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายเชิงรองบาตร

ในพระชินเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมเป็นผู้ไม่มีภัยในเพราะวรรณะ ๕

ไม่หวั่นไหวด้วยอะไรๆ

ธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง

อันเป็นเครื่องตรัสรู้ด้วยสติเเละญาณ

เราฟังเเล้ว

ธรรมที่เราทรงไว้ย่อมไม่พินาศ

เป็นอันวินิจฉัยดีเเล้ว

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๔

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0035434524218241 Mins