ถวายบาตร

วันที่ 10 มิย. พ.ศ.2564

10-6-64-1-b.png

ถวายบาตร

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายบาตร

ในพระสุคตเจ้า และในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้อานิสงส์ ๑๐ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราย่อมบริโภคโภชนาหารในภาชนะทองคำ ภาชนะเเก้วมณี

ภาชนะเงิน เเละภาชนะที่ทำด้วยทับทิม ในกาลทั้งปวง ๑

เราเป็นผู้ไม่มีอันตราย ๑

ไม่มีจัญไร ๑

มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ ๑

เป็นผู้ได้ข้าว น้ำ ผ้า เเละที่นอนเป็นปกติ ๑

โภคสมบัติของเราไม่พินาศ ๑

เราเป็นผู้มีจิตมั่นคง ๑

เป็นผู้ใคร่ครวญทุกเมื่อ ๑

เป็นผู้ไม่มีกิเลส ๑

ไม่มีอาสวะ ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๐

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031714085737864 Mins