ถวายไม้เท้า

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2564

11-6-64-1-b.jpg

ถวายไม้เท้า

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายไม้เท้าคนเเก่

ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้อานิสงส์ ๕ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เรามีบุตรมาก ๑

เราไม่มีความสะดุ้งกลัว ๑

เป็นผู้อันอารักขาทุกอย่างรักษาไว้

ใครๆข่มขี่ไม่ได้ทุกเมื่อ ๑

ย่อมไม่รู้สึกพลั้งพลาด ๑

ใจของเราไม่ขลาดกลัว ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0023989001909892 Mins